System informatyczny klasy LIMS dla Twojego laboratorium.
Innowacyjne oprogramowanie CleverLAB

Niepoprawny e-mail.
Niepoprawny e-mail.

Funkcjonalność
CleverLAB

PODEJŚCIE PROCESOWE

Podejście procesowe, ułatwiające i porządkujące pracę laboratorium, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

PRZYSPIESZENIE PRACY LABORATORIUM

Przyspieszenie o min. 30% obiegu dokumentów w laboratorium oraz procedury zarządzania próbką, badaniem i zleceniem.

DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW

Digitalizacja dokumentacji badawczej, uproszczenie procesów wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem auditu PCA.

APLIKACJA WEBOWA

Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia np. komputer PC, laptop, tablet, smartfon.

Schemat systemu

System składa się z szeregu modułów tworzących spójną architekturę systemu zarządzania jakością w laboratorium.

Jest gotowy do szybkiego wdrożenia, rozbudowy i dostosowania pod specyficzne wymagania.

Moduł Laboranta

Pracownicy laboratorium mają dostęp do części systemu niewidocznej dla klienta. Każdy z pracowników otrzymuje osobny login i hasło dostępowe.

Po wykonaniu badania klient zostaje powiadomiony o możliwości wygenerowania sprawozdania.

ZARZĄDZANIE PRÓBKAMI NA JEDNEJ PRZEJRZYSTEJ TABLICY PRÓBEK

DOSTĘP DO WYNIKÓW BADAŃ I SPRAWOZDAŃ DLA KLIENTA

CYFROWY REJEST ZAMÓWIEŃ, PRÓBEK I SPRAWOZDAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 17025:218-02

ZAPIS WYNIKÓW W BAZIE DANYCH WRAZ Z PEŁNYM "AUDIT TRAIL" PRÓBKI

MIKRO HURTOWNIA DANYCH SŁUŻĄCA DO BŁYSKAWICZNEGO WYSZUKIWANIA ZAMÓWIEŃ, PRÓBEK I SPRAWOZDAŃ

Moduł Laboranta

Pracownicy laboratorium mają dostęp do części systemu niewidocznej dla klienta. Każdy z pracowników otrzymuje osobny login i hasło dostępowe.

Po wykonaniu badania klient zostaje powiadomiony o możliwości wygenerowania sprawozdania.

Moduł Klienta

Klienci laboratorium mają dostęp do swojej części systemu logując się za pomocą przeglądarki internetowej.

Otrzymuja indywidualny login i hasło. System jest dostępny również na urządzenia dotykowe takie jak tablet.

WYBÓR ANALIZ Z DOSTĘPNEJ
LISTY LUB POPRZEZ MODUŁ OFERT

ARCHIWIZACJA INFORMACJI O PRÓBCE,
ZAMÓWIENIU I SPRAWOZDANIU

DOKUMENTY W WERSJI CYFROWEJ
ORAZ GOTOWEJ DO DRUKU (PDF)

BIEŻĄCA INFORMACJA
O STATUSIE REALIZACJI BADAŃ

KOMUNIKACJA Z LABORATORIUM
POPRZEZ CZAT

GENEROWANIE LISTU
PRZEWOZOWEGO DLA PRÓBKI

Interfejs

Podstawą pracy w systemie jest nowoczesny interfejs oparty o mechanizm "złap i upuść", znany z telefonów dotykowych. Dzięki temu stworzono zupełnie nowy model pracy z próbką i badaniem realizowany poprzez tzw. "Tablicę Clever". Tablica stanowi miejsce miejsce całościowego ujęcia procesu badawczego od jego inicjacji aż po zamknięcie.

W ten sam sposób realizowany jest proces zarządzania metodami badawczymi, dokumentami czy urządzeniami i personelem poprzez tzw. "Tablicę Akcji". Dzięki temu system kontroli jakości w Państwa laboratorium uzyska niezwykłą przejrzystość, prostotę a przy tym zgodność z wymaganiami zaktualizowanej normy ISO 17025:2018-02.

Filozofia procesowa przewija się przez wszystkie moduły CleverLAB, stanowiąc dominujący element jego architektury ułatwiający wdrożenie pracowników i gwarantujący przyśpieszenie pracy.

Tablica Clever
służy do zarządzania procesem badawczym
Tablica Akcji
umożliwia organizację i kontrolę systemu kontroli jakości
Tablica Akcji
umożliwia organizację i kontrolę systemu kontroli jakości

Technologie

CleverLAB został stworzony jako rozwiązanie otwarte, zupełnie od podstaw w oparciu o najnowocześniejsze technologie IT. Dzięki temu gwarantuje niespotykaną szybkość działania, prostotę pracy i długoletnie, bezawaryjne działanie.

System CleverLAB oferowany jest jako rozwiązanie modułowe. Klient ma możliwość dowolnej konfiguracji systemu.

Zestawienie modułów systemu CleverLAB

Moduł Laboranta

Moduł Klienta

Moduł Metod Badawczych

Moduł Urządzeń

Moduł Auditu

Moduł Uprawnień

Moduł Personelu

Moduł Dokumentów

Moduł Komunikacji

Innowacje

System został przebadany przez Wydział Informatyki - Uniwersytetu Śląskiego, otrzymując „Opinię o innowacyjności”, potwierdzającą wysoki stopień zaawansowania rozwiązań technicznych, funkcjonalnych oraz użytkowych m.in. możliwość obsługi do 10 tys. użytkowników w tym do 1 tys. użytkowników jednocześnie.